Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim şirketler, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilirler. Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi şartsız taahhüt ettikleri ve imzalarının noterce onaylandığı veya ticaret sicil müdürlüğü huzurunda imzalanan esas sözleşmede anonim şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulurlar.

Nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az ¼’ü tescilden önce, geri kalanı şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenmesi gerekmektedir.

Esas sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucuların imzalarının noterde onaylanması veya esas sözleşmenin ticaret sicili müdürlüğü huzurunda imzalanması şarttır.

 

Anonim Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Evraklar

 • Oda Kayıt Beyannamesi
 • Ana Sözleşme

Ana sözleşmede bulunması gereken hususlar;

 • Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer.
 • Esas faaliyet konusu belirtilerek şirketin amaç ve konusu.
 • Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri, bunların ödenmesinin şekil ve şartları.
 • Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; belirli paylara tanınan imtiyazlar; devir sınırlamaları.
 • Paradan banka sermaye olarak konan haklar ve ayınlar; bunların değerleri; bunlara karşılık verilecek payların miktarı, bir işletme ve ayın devir alınması söz konusu olduğu takdirde, bunların bedeli ve şirketin kurulması için kurucular tarafından şirket hesabına satın alınan malların ve hakların bedelleriyle, şirketin kurulmasında hizmetleri görülenlere verilmesi gereken ücret, ödenek veya ödülün tutarı.
 • Kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere şirket karından sağlanacak menfaatler.
 • Yönetim kurulu üyelerinin sayıları, bunlardan şirket adına imza koymaya yetkili olanlar.
 • Genel kurulların toplantıya nasıl çağrılacakları; oy hakları.
 • Şirket bir süre ile sınırlandırılmışsa, bu süre.
 • Şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı.
 • Pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının türleri ve miktarları.
 • Şirketin hesap dönemi.
 • İlk yönetim kurulu üyeleri atanması

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulurlar. Ortak sayısı en az 1 kişi olabilir. Ortak sayısı için maksimum bir sınır yoktur. Ortak sayısı 500’ü geçtiği takdirde, şirketler Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi olurlar. Şirket sonradan 1 ortak sayısının kalmasıyla tek ortaklı yapıya dönüşebilir.

Anonim şirket kurulabilmesi için ortaklar tarafından en az 50.000 TL değerinde başlangıç sermayesi taahhüt edilmelidir. Belli bir tavan değere kadar sermaye artırımının Yönetim Kurulu tarafından yapılabileceğini öngören kayıtlı sermaye sistemine tabi anonim şirketlerde ise başlangıç sermayesi en az 100.000 TL olmalıdır. Kayıtlı sermaye sistemine tabi olmak için şirketin halka açık ya da halka kapalı anonim şirket olması fark etmez.

Bir payın değeri en az 1 Kuruş olabilir.

 

Anonim Şirket Kurmak İçin Ne Kadar Masraf Gereklidir?

Anonim şirket kurma maliyeti, şirketin kurulacağı il ve ilçesine göre değişiklik göstermektedir. Anonim şirket kuruluş masrafları şu şekilde hesaplanmaktadır:

Öncelikle şirket kuruluşu için hesaplamayı değiştirebilecek bazı kriterler mevcuttur. Bu kriterler, şirketin imzaya yetkili kişilerin ve ilgili temsilcilerin sayısı ve ana sözleşmenin uzunluğuna göre değişiklik göstermektedir. Yaklaşık kuruluş maliyeti 5.000TL ile 6.000TL aralığındadır. Bu konu ile ilgili detaylı açıklama ve bilgiler için bizlerle iletişime geçebilirsiniz ve yorum kısmından merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

Halen daha hangi şirket türünü açacağınıza karar veremediyseniz Limited Şirket Kurma Rehberi ve Şahıs Şirketi Kurma Rehberi yazılarımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz. Zira tüm bu şirket türleri hakkında detaylı bilgi edindikten sonra karar vermeniz çok daha kolay olacaktır.

Günümüzde kurulan şirketlerin büyük bir kısmını limited şirketler oluşturmaktadır. Şirket kurmak isteyenler, birçok avantajından dolayı limited şirketleri daha çok tercih etmektedir. Şirket tipine karar verilmeden ise şirket çeşitleri ile gerekli tüm bilgilerin öğrenilmesi ve kuracak kişilerin gerekirse danışmanlık hizmeti alarak, şirket tipine karar vermeleri, sonradan problemlerle karşılaşmamak için faydalı olmaktadır.