Danışmanlık Hizmetleri

  • Kurum ve kuruluşların mevcut ve doğabilecek sorunlarına çözümler üretmek
  • Şirketinizin son üç yıldaki faaliyetlerinin mali analiz teknikleri ile değerlendirilmesi ve öneriler
  • Finansman (banka kredi, v.b.) ve teşvik konularında destek vermek
  • İşletmelerin doğabilecek uzun vadeli vergisel yükleri hakkında bilgilendirmede bulunmak
  • Nakit akışına ve âtıl kalmış ya da kalabilecek nakit dengelerine yön vermek
  • Günün değişen ve gelişen ekonomik koşullarında oluşabilecek yeni yatırımlarda tavsiye ve yol göstermek suretiyle yardımcı olmak
  • SSK ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.
  • Muhasebe sistemlerinin kuruluşu ve mevcut muhasebe sistemlerinin incelenerek şirketlerin yapısına en uygun muhasebe sisteminin belirlenmesi ve uygulanması hakkında danışmanlık