Denetim Hizmetleri

  • Bağımsız denetim
  • Vergi denetimi
  • Konsolide mali tablolar denetimi
  • İç denetim ve raporlama
  • Ulusal ve uluslararası standartlarda kredi verilebilirlik denetimi
  • Kredi verenlerce istenen uygunluk denetimi
  • Uluslararası denetim standartlarına göre denetim ve raporlama
  • Şirket alımlarında, devir ve birleşmelerinde denetim ve raporlama
  • SSK Denetim İşlemleri