Hukuk Hizmetleri

Mükellefler adına açılması gereken vergi davaları için gerekli inceleme ve hazırlığı yapmak, gerekli delilleri ,benzer konudaki Danıştay kararlarını v.b.dokümanı toplamak; dava dilekçesini hazırlamak. Dava aşamasında mükellefe danışmanlık yapmak.

  • SSK mevzuatı
  • İş güvenliği, işçi sağlığı
  • İş kanunu ve topluca iş hukuku danışmanlığı
  • Vergi davaları
  • Vergi ihtilaf ve çözümleri