Mali Müşavirlik Hizmetleri

  • Şirket Kuruluşları (Anonim Şirket, Limited Şirket, Adi Ortaklık, Yabancı ortaklı ve Sermayeli Şirketler, Factoring ve Leasing Şirketleri, Yetkili Müesseseler)
  • Muhasebe sistemlerinin kurulması ve uygulanması
  • Vergi ve ilgili diğer mevzuata ve Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması.
  • Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.
  • KDV iade işlemleri hazırlıkları,
  • Kayıt ve belge düzeninin mevzuata uygunluğunun araştırılması
  • Mali tabloların ve UFRS’ nın oluşturulması ve raporlanması