Tasdik Hizmetleri

a)Gelir ve Kurumlar Vergisi İşlemleri

 • Kurumlar Vergisi beyannamesi ve mali tabloları
 • Gelir Vergisi beyannamesi ve mali tabloları
 • Yatırım indirimi tasdiki
 • Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler

b)Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi İşlemleri

 • KDV ve ÖTV iade ve mahsup işlemleri tasdiki
 • Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmış deniz yakıtı raporu
 • Dahilde işleme izin belgesine göre yapılan K.D.V. tecil-terkin işlemleri tasdiki

 

c)Diğer Tasdik İşlemleri

 • İç kaynakların sermaye eklenmesi tasdiki
 • Stok değerlemesi
 • Sermaye artışının tespiti raporları
 • Dernek, tesis, vakıf ve benzeri kurumların muafiyet ve istisna ve hesaplarının tasdik işlemleri
 • Yatırım teşvik belgesi işlemleri
 • Kredilere ilişkin tespit işlemleri
 • Seyahat acentalarının turizm geliri elde etme ve döviz getirme yükümlülüklerine ilişkin tespitler
 • Ham petrol ve petrol ürünleri ithali ve LPG ile ilgili olarak talep edilecek inceleme ve tespitler
 • Mali tabloların uygunluğu ve hasılat Tespiti
 • Organize Sanayi Bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi